نکات مهم: این پکیج به منظور آموزش شما با بازی ها و تمرینات ریتموگیم به شما ارائه شده است و مالکیت مادی و معنوی آن برای کانون علمی بازی و ورزش بوده و هرگونه کپی برداری و فروش آن ممنوع و پیگرد قانون دارد.
❌پخش مطالب و ویدیوهای پکیج در فضای مجازی و سایر افراد ممنون می باشد.

❌امکان استفاده همزمان از محتوای پکیج به صورت گروهی ممنوع می باشد ( در صورتی که این اتفاق بی افتد فرد خاطی در لیست سیاه کانون علمی بازی و ورزش کودکان قرار خواهید گرفت)