حسین حسین‌زاده

• مدیر دپارتمان تخصصی ریتموگیم
• دانشجوی دکتری تربیت بدنی
• دبیر کانون علمی بازی و ورزش کودکان
• مسئول کمیته‌ی ریتمیک استان تهران

دانیال عسگری

• پشتیبان سایت دپارتمان ریتموگیم
• کارشناسی متالورژی مهندسی مواد
• برنامه‌نویس پایتون
• طراح سایت بر پایه‌ی وردپرس و جنگو

هما کرمی

• مسئول هماهنگی و اعزام مربی به موسسات
• کارشناسی ارشد تربیت بدنی (رشد حرکتی)
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی پسرانه‌ی علوی (شعبه‌ی اطلاعات) و مدرسه‌ی نهال دانش

نسیم رجب‌شهرستانکی

• مسئول فستیوال‌های تابستانه
• دیپلم طراحی فرش
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی دخترانه‌ی علوی (شعبه‌ی آریاشهر) و مدرسه‌ی شهاب دانش

معصومه سجودی

• مسئول هماهنگی و فروش ابزار ریتموگیم
• کارشناسی ارشد روانشناسی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی دخترانه‌ی علوی شرق (شعبه‌ی امامت)

شادی رهبر یعقوبی

• دانشجوی دکتری تربیت بدنی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی پسرانه‌ی سیمین

 

بهار بیک‌وردی

• ارشد مهندسی کشاورزی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی دخترانه‌ی علوی (شعبه‌ی منیریه)

ندا قمری خسروی

• دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزشی - تغذیه
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی نگرش و مدرسه‌ی دخترانه‌ی علوی (شعبه نبرد)

بهاره عابدی

• کارشناس ارشد مدیریت ورزش
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی دخترانه‌ی طرح نو

زهرا فهیمی

• کارشناسی ارشد روانشناسی توانبخشی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی دخترانه‌ی فیروزه و مدرسه‌ی پسرانه‌ی نیما یوشیج

 

عالیه طالبی

• کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش روانشناسی ورزش
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی پسرانه‌ی علوی شرق (شعبه‌ی امامت)

فاطمه راکی

• کارشناسی ارشد روانشناسی کودک
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی شوق زندگی

 

 

مریم نجفی

• کارشناس تربیت بدنی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی مبتکر نوین و مدرسه‌ی فردوس دختران

منا ناظریان

• کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی شهید مهدوی و مدرسه‌ی درخت دانش

هلیا سادات

• دانشجوی ارشد تربیت بدنی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی پسرانه‌ی علوی (شعبه جنت‌آباد)

فاطمه کاظمی

• کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی
• مربی دپارتمان ریتموگیم در مدرسه‌ی پسرانه‌ی علوی (شعبه‌‌ی منیریه)