خرداد

۱۴۰۳

۱ خرداد

فستیوال خانوادگی ریتموگیم به مناسبت جشن پایان سال

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دکتر حسابی
۲ خرداد

اجرای ریتموگیم در جشن پایان سال

تهزان - پاسداران - مدرسه درخت دانش
۳ خرداد

فستیوال خانوادگی ریتموگیم به مناسبت جشن پایان سال

تهران - عباس آباد - دبستان فرهنگ
۵ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۶ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۷ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش
۸ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دخترنه دکتر حسابی
۹ خرداد

فستیوال مادر و کودک ریتموگیم به مناسبت جشن پایان سال

تهران - تهرانپارس - مدرسه نهال دانش
۱۰ خرداد

بزرگترین ورکشاپ جنوب کشور ویژه مربیان و معلمان، روانشناسان و تمام علاقه‌مندان

فارس - جهرم - هیات ورزشهای همگانی
۱۱ خرداد

بزرگترین ورکشاپ جنوب کشور ویژه مربیان و معلمان، روانشناسان و تمام علاقه‌مندان

فارس - جهرم - هیات ورزشهای همگانی
۱۲ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۱۳ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۱۶ خرداد

فستیوال ریتموگیم ویژه خانوادگی / مادر و کودک

فارس - لار - سازمان مردم نهاد ویهان
۱۷ خرداد

فستیوال ریتموگیم ویژه خانوادگی / مادر و کودک

فارس - لار - سازمان مردم نهاد ویهان
۱۹ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۲۰ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۲۱ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش
۲۲ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دخترنه دکتر حسابی
۲۴ خرداد

ورکشاپ مقدماتی آموزشی ریتموگیم ویژه مربیان و معلمان، روانشناسان و تمام علاقه‌مندان

فارس - لار - موسسه نوای زندگی
۲۵ خرداد

فستیوال پدر و کودک ریتموگیم بع مناسبت روز جهانی پدر

تهران - تهران - پیش دبستانی و مهدکودک ذهن پویا
۲۶ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۲۷ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۲۸ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش
۲۹ خرداد

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دخترنه دکتر حسابی
۳۰ خرداد

فستیوال خانوادگی ریتموگیم به مناسبت جشن پایان سال

تهران - عباس آباد - دبستان فرهنگ
۳۱ خرداد

فستیوال خانوادگی ریتموگیم به مناسبت جشن پایان سال

مازندران - محمودآباد - مهد و پیش دبستانی ماه دونه

تیر

۱۴۰۳

۲ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۳ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۴ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه پانسیون تابستانه

تهران - سهروردی شمالی - مدرسه پسرانه البرز پایدار
۴ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش
۵ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دخترنه دکتر حسابی
۸ تیر

ورکشاپ مقدماتی پلاس ریتموگیم ویژه مربیان، معلمان، دانشجویان، روانشناسان و تمام علاقه‌مندان

خراسان رضوی - مشهد
۹ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - جویبار - مدرسه دخترانه امید آینده
۱۰ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

مازندران - نور - مهد و پیش دبستانی مهراندیش
۱۱ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه پانسیون تابستانه

تهران - سهروردی شمالی - مدرسه پسرانه البرز پایدار
۱۱ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش
۱۲ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

اصفهان - کاشان - مجتمع آموزشی دخترنه دکتر حسابی
۲۵ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه پانسیون تابستانه

تهران - سهروردی شمالی - مدرسه پسرانه البرز پایدار
۲۵ تیر

کلاس ریتموگیم ویژه کودک / مادر و کودک

تهران - پیروزی - باشگاه ورزشی پرش