خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید

دپارتمان ما انگیزه ها را افزایش می دهد

موسسات

 • مدارس
 • مهدهای کودک
 • باشگاه های ورزشی

آموزش

 • کودکان و بزرگسالان- مربیان
  (به صورت ترمیک)

کارگاه های آموزشی

 • برگزاری ورکشاپ فشرده
 • برگزاری ورکشاپ چند روزه

فروش محصولات

 • پک کامل محصولات
 • لیوان، چوبک، شیکر

فستیوال

 • کودکان 3 به بالا
 • والد و کودک
  (مادر و کودک، پدر و کودک)

ریتموگیم

سبک تلفیقی

01

حرکت

02

ریتم

03

بازی